(AutoPro) - “Tháng 3 vẫn là một tháng tồi nếu không muốn nói là còn tệ hơn tháng Hai cho doanh số của các nhà sản xuất”, Chủ tịch Toyota Katsuaki Watanabe nói.Xem tiếp