Lượng cá tra quá lứa tồn đọng ở ĐBSCL đang tăng lên từng ngày. Ở Tiền Giang, số cá quá lứa dự báo ban đầu là 3.000 tấn, nhưng nay lên tới cả 10.000 tấn. Người nuôi sợ cá quá lứa đã áp dụng chế độ “thắt lưng buộc bụng”.