Có những dự báo rằng chắc chắn sẽ diễn ra cơn sốt thiếu nguyên liệu cá tra trong 3 - 4 tháng tới do nông dân bỏ nghề nuôi cá.