Quận Hoàn Kiếm đang triển khai 20 công trình chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, với tổng vốn hơn 1.180 tỷ đồng.

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang triển khai 20 công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội với tổng kinh phí đầu tư hơn 1.180 tỷ đồng, trong đó có 10 công trình do thành phố đầu tư. Sáng 15/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Công Khôi cho biết quận đã hoàn thành hai trong số 10 công trình do thành phố giao cho quận thực hiện. Đó là Công trình tu bổ tôn tạo di tích tượng đài Vua Lê-Đình Nam Hương giai đoạn 2 và tu bổ, tôn tạo Đền Bạch Mã, một trong tứ Trấn của kinh thành Thăng Long). Ngoài các công trình được thành phố giao, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chủ động đưa vào kế hoạch thực hiện 10 công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, trong đó có 2 công trình phi vật thể là Đề án nghiên cứu và tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm; Đề án Một số nét văn hóa ứng xử của người dân trong khu phố cổ. Theo ông Hoàng Công Khôi, hiện nay Phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm đã nghiên cứu và tìm được 14 chương trình lễ hội trong khu phố cổ. Bắt đầu từ Mùa Xuân năm 2010, những chương trình này sẽ được tổ chức trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm./. (TTXVN/Vietnam+)