T.Ư Hội LHTN VN cho biết, trong nhiệm kỳ V (2004-2009) đã có 1,3 triệu lượt thanh niên được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền khoảng 6.000 tỉ đồng.

Cũng trong 5 năm qua, Hội đã hỗ trợ học bổng cho 375.419 thanh niên, tổ chức cho 1.000 doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm qua E-learning; thực hiện 114.787 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 654 tỉ động; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1,3 triệu người. Bên cạnh đó, hội viên ở các cấp bộ Hội đã tham gia hiến hơn 1 triệu đơn vị máu. So với nhiệm kỳ trước, công tác xây dựng Hội có nhiều bước phát triển, đoàn kết và tập hợp thanh niên theo ngành nghề, lĩnh vực. Hội cũng vận động thành lập các tổ chức thành viên như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Trí thức - Khoa học - Công nghệ trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ. Trong nhiệm kỳ V, Hội đã kết nạp thêm 988.321 hội viên, nâng tổng số hội viên đang tham gia hoạt động lên gần 8 triệu người. Phan Hậu