Hội nghị dành cho các nhà phát triển toàn cầu của Apple đang tới rất gần, và chúng ta chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng những gì những phù thủy xứ Cupertino đang ấp ủ cho phiên bản thứ 10 của hệ điều hành dành riêng cho iPhone. Rất khó để biết được đâu là thật, đâu là giả. Tuy nhiên ai ai cũng có quyền được mong muốn những tính năng độc đáo, hữu ích mới xuất hiện. Dưới đây là danh sách 10 cải tiến được mong muốn nhất trên iOS 10.

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 1

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 2

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 3

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 4

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 5

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 6

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 7

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 8

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 9

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 10

10 cai tien duoc tin do cong nghe mong cho se xuat hien tren iOS 10 - Anh 11