Đây là các ngân hàng hoặc công ty tài chính hàng đầu trên thế giới, nắm giữ hơn 46,2 nghìn tỷ USD của giới siêu giàu trên toàn cầu.

Tờ Bloomberg Markets đưa ra xếp hạng các công ty hàng đầu là nơi giữ tiền cho giới siêu giàu trên toàn cầu. Theo thống kê của trang này, năm 2012, giới siêu giàu trên toàn cầu đang năm giữ khối tài sản 46,2 nghìn tỷ USD. Hiện các công ty tài chính này hướng tới đối tượng khách hàng giàu có tới từ những nền kinh tế mới nổi như khu vực Mỹ Latin.

Theo danh sách này, HSBC đứng đầu khi cất giữ tiền cho 340 gia đình siêu giàu với tổng tài sản trị giá 137,3 tỷ USD, theo sau là Northern Trust (3.457 gia đình, 112 tỷ USD) và Bessemer Trust (2.200 gia đình, 77,9 tỷ USD).

Dưới đây là 10 tập đoàn tài chính có lượng tài sản cất giữ cho các gia đình giàu nhiều nhất thế giới.

10. Wilmington Trust (M&T Bank)

Địa điểm: Wilmington, Bang Delaware, Mỹ

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 24,6 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: 436

9. U.S. Trust (Bank of America)

Địa điểm: New York, Mỹ

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 31,1 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: 162

8. Abbot Downing (Wells Fargo)

Địa điểm: Minneapolis, Bang Minnesota, Mỹ

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 32,2 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: 594

7. CTC Consulting/Haris myCFO (BMO Financial)

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 35 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: 312

6. UBS Global Family Office

Địa điểm: Zurich (Thụy Sĩ), London (Anh), Singapore, Hong Kong, New York (Mỹ)

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 47,5 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: N/A

5. Pictet

Địa điểm: Geneva, Thụy Sĩ

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 57,3 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: Trên 50

4. BNY Mellon Watch Management

Địa điểm: New York, Mỹ

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 76 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: 400

3. Bessemer Trust

Địa điểm: New York, Mỹ

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 77,9 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: Trên 2.000

2. Northern Trust

Địa điểm: Chicago, Mỹ

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 112 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: 3.457

1. HSBC Private Wealth Solutions

Địa điểm: Hong Kong

Tổng số tài sản cất giữ cho gia đình giàu: 137,3 tỷ USD

Tổng số gia đình giàu: 340

Hoài Thu

Theo Bloomberg/Tri thức