Chiều ngày 27-/5, TS Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có các văn bản xử lý các vi phạm về giá thuốc đối với 10 đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc. Theo những quyết định này, Cục Quản lý Dược tạm dừng cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký của các công ty Ampharco U.S.A vì chưa tiến hành kê khai giá đầy đủ các mặt hàng do Công ty sản xuất và nhập khẩu. Dừng cấp số đăng ký các thuốc do công ty Choongwae Pharm Corparation vì chưa rà soát, báo cáo về việc kê khai giá của các mặt hàng do công ty sản xuất, đứng tên đăng ký. Dừng cấp số đăng ký các mặt hàng của công ty Cổ phần sản xuất – thương mại dược phẩm Đông Nam vì chưa tiến hành rà soát giá của 88 mặt hàng do công ty sản xuất và đứng tên đăng ký. Dừng cấp số đăng ký các mặt hàng do công ty Công ty Micro Labs Limited đứng tên đăng ký vì chưa tiến hành báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Dừng cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng chưa có số đăng ký và dừng cấp số đăng ký các thuốc nhập khẩu do công ty Công ty dược Trung ương 3 đứng tên đăng ký vì chưa tiến hành báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Dừng cấp số đăng ký các mặt hàng thuốc do Văn phòng đại diện Medochemie đứng tên đăng ký vì chưa báo cáo đầy đủ theo yêu cầu (nhiều mặt hàng có giá kê khai cao hơn nhiều giá CIF thực tế). Dừng cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký của Công ty Dược Sài Gòn vì chưa tiến hành kê khai giá đầy đủ các mặt hàng do Công ty nhập khẩu theo yêu cầu. Không xem xét hồ sơ kê khai lại giá Công ty Teva Pharmaceuticals Works ; yêu cầu Công ty báo cáo giải trình về việc giá CIF thực tế của mặt hàng Methylprednisolone Teva 40mg cao hơn giá kê khai. Dừng cấp đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, dừng cấp số đăng ký các thuốc nhập khẩu thuốc Công ty Cổ phần Traphaco; yêu cầu công ty giải trình về việc chênh lệch lớn giữa giá bán buôn và giá nhập khẩu sáu mặt hàng thuốc do Công ty nhập khẩu. Dừng cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng chưa có số đăng ký Công ty Cổ phầ

Thái Bình