10 người đẹp làm đại sứ game được đánh giá là khả ái nhất Trung Quốc.