Phần lớn số cầu thủ này chỉ là giải pháp tình thế và được mua với số tiền khiêm tốn, nhưng cùng với thời gian, họ đã trở thành những trụ cột không thể thay thế, đóng vai trò quyết định trong thành công của CLB mới.