Nếu bạn có hẹn với người ta thì bạn sẽ liên tục đi ra, đi vào ngắm nghía xem vẻ bề ngoài của mình đã ổn chưa.