"Điểm danh" những lâu đài hoành tráng hiện còn tồn tại ở một số nước thuộc cựu lục địa.