24H.COM.VN - Mời các bạn tiếp tục khám phá 5 môn thể thao được đánh giá là kì quặc nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội Olympic.