10 công ty công nghệ mới thành lập (startup) được định giá cao nhất thế giới, theo xếp hạng của Wall Street Journal...