Giá đất tăng cao, nhiều người dân không đến nhận "sổ đỏ".