Công ty CPVận tải và Dịch vụ Hàng hải TRA - SAS (TP.HCM) vừa bị phát hiện đã tiêu thụ 100 tấn bột kem không sữa của Trung Quốc khi chưa có giấy chứng nhận của Bộ Y tế.