Giadinh.net - 119 giáo viên tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) bức xúc vì một quyết định tréo ngoe của cấp trên. Chuyện thuyên chuyển giáo viên đầu năm học ở đây đã khiến nội bộ ngành giáo dục và dư luận trên địa bàn bàn tán xôn xao.