Ngày 13/11, 87 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 sẽ chính thức giao dịch tại sàn Tp.HCM...