(HNM) - Ngày 10-4, Bộ Y tế đã chính thức công bố quyết định của chính phủ về việc lần đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư cho y tế. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 lượng trái phiếu phát hành lên đến 14.000 tỷ đồng.