* Thanh Hóa: Bệnh nhân tăng nhanh * Nghệ An: 2 trường hợp tử vong nghi mắc tiêu chảy cấp