Sau hai vòng đi làm khách, Thể Công mới có dịp đá trên sân nhà Mỹ Đình trong sự háo hức chờ đợi của các cổ động viên.