(ATPvietnam.com) -Trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại đã giảm mạnh giao dịch, họ giảm mua và tăng khá mạnh bán ra.

Qua khớp lệnh, khối ngoại mua vào 4.303.550 chứng khoán với giá trị là 119,814 tỷ đồng và bán ra 4.707.550 chứng kháon với giá trị là hơn 204,772 tỷ đồng. Đối với giao dịch thỏa thuận, họ thỏa thuận chuuyển nhượng trong nội khối 100.000 cổ phiếu TRC. Thỏa thuận mua ròng 2 mã là PVD (380.000 cp) và PPC (20.000 cổ phiếu, còn thỏa thuận bán ròng 250.000 cổ phiếu HBC. Tổng giá trị mua thỏa thuận là 44,77 tỷ đồng và bán là 19,3 tỷ đồng. Tính chung, trong toàn phiên khối ngoại mua vào 4.530.550 chứng khoán với giá trị là 244,584 tỷ đồng. Giảm 51,01% về khối lượng và giảm 58,27% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Họ bán ra 5.165.750 chứng khoán trong phiên hôm nay với giá trị là hơn 224 tỷ đồng. Tăng 44,02% về khối lượng và tăng 9,64% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua. Với lượng khá lớn mua ròng cổ phiếu PVD với giá trị cao, giá trị giao dịch của khối ngoại vẫn nghiêng về bên mua dù họ quay lại bán ròng 635.200 chứng khoán hôm nay. Họ mua ròng hơn 20,5 tỷ đồng trên sàn HOSE, phiên trước đó giá trị mua ròng của khối ngoại đạt kỷ lục 391,7 tỷ đồng. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên (khớp lệnh): Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng PVT 500,050 0 500,050 ANV 0 1,664,690 1,664,690 HT1 367,000 0 367,000 PPC 135,300 514,600 379,300 PET 333,530 47,000 286,530 ITA 67,090 214,890 147,800 REE 303,020 31,200 271,820 GMC 20,000 133,520 113,520 CII 240,540 43,350 197,190 GIL 1,000 100,000 99,000 VTO 200,200 7,500 192,700 PHR 2,000 98,710 96,710 MPC 130,940 0 130,940 BVH 17,430 100,000 82,570 HPG 245,480 132,650 112,830 ABT 0 67,530 67,530 PNC 80,100 0 80,100 ALP 500 57,040 56,540 FPT 166,170 102,600 63,570 KDC 10,400 58,100 47,700 Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất: Ngày KL Mua KL Bán Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 12/10/09 3,050,700 2,479,657 201,551,010 154,064,789 13/10/09 3,643,600 2,347,660 207,051,766 130,656,384 14/10/09 4,577,480 2,260,990 268,165,890 104,995,725 15/10/09 9,248,300 3,586,770 586,060,513 204,365,457 16/10/09 4,530,550 5,165,750 244,584,172 224,076,230 Tổng 25,050,630 15,840,827 1,507,413,351 818,158,585 Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại tăng mạnh giao dịch dịch, họ giảm mua và tăng mạnh bá ra, họ bán ra nhiều gấp gần 3 lần mua vào. Cụ thể, họ mua vào 59 mã với tổng khối lượng đạt 819.700 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt gần 40,3 tỷ đồng. Giảm 47,36% về khối lượng và giảm 59,70% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó họ bán ra 54 mã với tổng khối lượng đạt 2.462.700 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt gần 95 tỷ đồng. Tăng 131,48% về khối lượng và tăng 36,03% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua. Phiên này, 2 cổ phiếu có liên quan với nhau là SHB và SHS bị khối ngoại bán ròng mạnh với hơn 1,5 triệu cổ phiếu và 300.000 cổ phiếu còn KLS là mã được mua ròng nhiều nhất với 10,8.000 cổ phiếu. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên: Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng KLS 278,200 170,200 108,000 SHB 2,200 1,580,000 1,577,800 HNM 58,600 0 58,600 SHS 0 300,000 300,000 BCC 50,000 100 49,900 KBC 61,300 136,700 75,400 PVS 46,400 0 46,400 PVI 1,600 30,400 28,800 VCS 40,000 0 40,000 VCG 200 27,300 27,100 Giao dịch cổ phiếu của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất: Ngày KLGD (mua) KLGD (bán) Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 12/10/09 763,100 446,400 35,699,500 12,403,740 13/10/09 1,240,500 243,000 59,723,490 10,510,870 14/10/09 1,056,100 235,600 48,490,430 9,077,760 15/10/09 1,557,300 1,063,900 99,979,720 69,699,850 16/10/09 819,700 2,462,700 40,288,450 94,812,040 Tổng 5,436,700 4,451,600 284,181,590 196,504,260 Các nhà đầu tư quan tâm tới các số liệu thống kê và tính toán liên quan đến cung cầu, chi tiết giao dịch, bình quân lệnh, nhà đầu tư ngoại, lượng tiền đổ vào mỗi cổ phiếu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các số liệu, chỉ số tài chính định kỳ của các cổ phiếu, có thể đăng ký mua Bản tin chứng khoán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. ATPVietnam Các tin liên quan 15/10: UpCoM-Index tăng phiên thứ 4 liên tiếp, khối ngoại tích cực mua 15/10: Khối ngoại mua ròng kỷ lục 391 tỷ, gom mua nhiều Blue-chips, 14/10: Khối ngoại tiếp tục gia tăng mua ròng 13/10: Khối ngoại tăng mua, giảm bán trên cả 2 sàn 12/10: Khối ngoại mua ròng trên cả 2 sàn Giai đoạn bán ròng cả tháng qua có thể là sai lầm hy hữu của khối ngoại 9/10: Khối ngoại quay trở lại bán ròng trên HOSE 8/10: Khối ngoại mua gấp đôi bán trên HOSE 7/10: Khối ngoại mua vào CSM, KLS; bán nhiều CII, SHB, SHS 6/10: Khối ngoại tiếp tục giảm mạnh giao dịch trên 2 sàn 5/10: Khối ngoại giảm mạnh bán trên cả 2 sàn