VKSND tỉnh quyết định trả lại công dân một ký vàng nhưng cơ quan giữ vàng lại... lờ luôn! Theo lời ông Trần Văn Chắc (huyện Sông Cầu, Tây Ninh), trước đây vợ chồng ông vay mượn vốn của người thân và bạn bè để kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ.