Chính phủ trích 190 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 để hỗ trợ xử lý các dự án cấp bách, phục vụ phòng chống lụt bão.

Tại Công văn số 1911/TTg- KTN, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Tài chính trích 190 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 để hỗ trợ xử lý các dự án cấp bách, phục vụ phòng chống lụt bão. Theo đó, hỗ trợ dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm khu vực Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 60 tỷ đồng; dự án chống sạt lở, tu bổ tuyến đê Tả sông Đáy, từ K88 đến K137+ 516, tỉnh Hà Nam 50 tỷ đồng; dự án kè sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 60 tỷ đồng; dự án kè, đường phía Đông sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 20 tỷ đồng. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch ngân sách hàng năm cho các tỉnh để đầu tư các dự án nêu trên./. (TTXVN/Vietnam+)