KTĐT - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đợt 2 năm 2013 của TP đã được hoàn tất. Trong đợt này, sẽ có 2.300 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đi vào chiều sâu, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng. Vì vậy, trong số 2.300 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 293 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; tuổi đời từ 18 - 21, hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ...