(SGGP). – Ngày 2-8 tại TPHCM, Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC), Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các đối tác chính thức khởi động dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững - SUPA”.

Dự án được thực hiện trong 4 năm (2013 - 2017), tập trung vào việc nâng cao năng lực, thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm, nâng cao chất lượng, giảm thiểu tác động môi trường và giảm chi phí sản xuất thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và sản xuất sạch hơn (RE-CP).

Theo bà Berenice Muraille, Tham tán về hợp tác phát triển của Liên minh châu Âu (EU), dự án giúp nâng cao tính cạnh tranh cá tra Việt Nam trên thị trường thế giới. EU sẽ hỗ trợ toàn bộ chuỗi cung ứng cá tra từ khâu ươm, thức ăn, chế biến đến xuất khẩu và người tiêu dùng cuối cùng.

Dự kiến sẽ có ít nhất 70% doanh nghiệp sản xuất và chế biến cá tra, 30% nhà chế biến thức ăn và các trang trại thực hiện phương pháp RE-CP. Ngoài ra, ít nhất 50% các doanh nghiệp tham gia sẽ được cung cấp các sản phẩm bền vững, phù hợp các tiêu chuẩn cho thị trường lớn nhất cá tra Việt Nam là châu Âu. Tổng giá trị dự án gần 2,4 triệu EUR, trong đó, EU hỗ trợ 1,9 triệu EUR.

CÔNG PHIÊN