FPT và KDC tăng mạnh. HAR vẫn dư bán giá sàn dù được mua vào 1 triệu đơn vị.