[Kênh14] – Chẳng mất nhiều xiền teen vẫn sắm được cho mình chú dế đỉnh phết í ^^.