Cả hai đều trong trang phục áo lót xuất hiện lần lượt trên tạp chí Maxim những chuyên san của tháng 10.