"Đón đầu" cho dự định tổ chức một kỳ thi quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 có 2 điểm mới: tổ chức thi theo cụm và chấm chéo bài thi tốt nghiệp giữa các tỉnh với nhau.