Mỗi độc giả được nhận một vé tại phòng vé công viên, 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (mang theo CMT).

1. Nguyễn Lương Thoại, số CMT: 142189472 2. Nguyễn Mạnh Cường, số CMT: 164263649 3. Trần Thị Quý Sinh, số CMT: 011650748 4. Phạm Thị Ngọc Hà, số CMT: 100993657 5. Nguyễn Văn Tài, số CMT: 162721740 6. Nguyễn Thị Đức Hạnh, số CMT: 012243862 7. Nguyễn Quí Khoa, số CMT: 012159303 8. Phạm Văn Năng, số CMT: 010.413.055 9. Đoàn Tuấn Cường, số CMT: 151655690 10. Nguyễn Trung Kiên, số CMT: 145185923 11. Nguyễn Duy Đàm, số CMT: 125295939 12: Nguyễn Thị Hồng Nhung, số CMT: 070937036 13: Bùi Thị Phương Lan, số CMT: 011765678 14: Nguyễn Đức Khiêm, số CMT: 012293514 15: Nguyễn Thủy Dương, số CMT: 011921853 16: Nguyễn Văn Đạt, số CMT: 186495204 17: Chu Đức Hoàng, số CMT: 012131861 18: Hoàng Thị Thùy, số CMT: 172667379 19: Hoàng Thị Dung, số CTM: 121598011 20: Nguyễn Thị Minh Thùy, số CMT: 111740621