(VH)- Hội nghị Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa (1989-2009) khu vực phía Bắc vừa diễn ra tại thành phố Thái Bình dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VH,TT,DL Huỳnh Vĩnh Ái.

Phong trào xây dựng làng văn hóa được khởi nguồn từ thôn Tráng Liệt, xã Đồng Quang, Từ Sơn, Bắc Ninh vào năm 1989 và trở thành một phong trào phát triển rộng lớn. Sau 20 năm, phong trào xây dựng làng văn hóa đã góp phần đáng kể vào việc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh, phong phú; cải thiện môi trường sinh thái và gìn giữ an ninh, trật tự ở nông thôn. Tính đến năm 2008, cả nước đã có 38.443 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 15% trong số này đã phát triển nghề phụ, tạo thu nhập ổn định cho người dân; 85% có nhà văn hóa, 60% có đội văn nghệ, 70% có câu lạc bộ; 35% có tủ sách, thư viện; 70% không có tệ nạn xã hội, 80% thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong giai đoạn 2015-2020, mục tiêu của phong trào xây dựng làng văn hóa là nâng cao chất lượng phong trào, hình thành các chuẩn mực về làng văn hóa quốc gia và làng văn hóa vùng miền và làm cho các làng văn hóa trở thành những điểm sáng về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.