Xa xứ, định cư ở Đức từ năm 1989, nữ họa sỹ Phạm Thị Đoàn Thanh vẫn không ngừng sáng tác, theo đuổi niềm đam mê hội họa và hướng về Tổ quốc.