(VTC News) - 6 đối tượng đi trên 4 xe gắn máy dùng 3 dao, 4 cây gỗ, 2 cây côn nhị khúc xông vào đánh khoảng 20 người trong nhà đang ăn tiệc tất niên và đập phá tài sản trong nhà…