TP.HCM: Thêm một ca dương tính với khuẩn tả, đang chờ xét nghiệm lần hai.