Giadinh.net - Vừa tròn 20 tuổi nhưng Đặng Thị Mỹ đã khiến nhiều người “nể phục” vì thành tích ...