Ước tính, tổng chi phí cho công tác bảo vệ an ninh Olympic của Trung Quốc đến nay đã tiêu tốn tới 20 tỷ USD. Nhiều nhà lãnh đạo, các chuyên gia chống khủng bố trên thế giới khi tới đây đã rất khâm phục trước tần xuất làm việc của lực lượng an ninh, công an, cảnh sát Trung Quốc cho kỳ Olympic thế giới.