(VEN) - Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội vừa chấp thuận hồ sơ đề xuất, điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án “Đo đạc hiện trạng và cắm mốc giới bảo vệ hành lang lưu vực sông Nhuệ”.

Mục tiêu của dự án nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm dòng chảy, bờ sông và xác định hành lang bảo vệ sông, từ đó làm cơ sở xử lý kiên quyết các vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường, quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng dọc theo tuyến sông Nhuệ đi vào nền nếp theo quy định của pháp luật.

Tổng kinh phí cho toàn dự án dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 2 năm 2012-2013./.

Quỳnh Nga