Theo số liệu của hiệp hội báo chí Mỹ, năm 2008 là năm tồi tệ nhất đối với ngành này khi doanh thu quảng cáo trên các ấn bản và...