ICTnews - Việc Nortel nộp đơn xin phá sản báo hiệu một năm 2009 không mấy sáng sủa cho các nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới. 18/01/2009 Xem tiếp.....