Với việc doanh thu của Sony Ericsson trong quý tài khóa mới nhất bị sụt giảm thê thảm, giới phân tích buộc lòng phải dự đoán 2009 sẽ là năm: được ăn cả, ngã về không của thương hiệu di động đại gia này.