Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), ông Phạm Thanh Bình cho biết, đến năm 2015, Vinashin sẽ nội địa hóa được 60% công nghiệp đóng tàu.