VH- Theo VPCP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ, TB&XH về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 tại TP Cần Thơ vào ngày 21.4.

Được biết, mục đích của Hội nghị là đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ; biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai, thực hiện Chiến lược; đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 đến các Bộ, ngành, địa phương và hướng dẫn triển khai một số hoạt động cụ thể Chiến lược. P.V