PNO - Đó là số liệu mới được công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Theo hai tổ chức này, chỉ riêng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, đã có thêm 30 triệu người mất việc.

Các tài liệu được công bố cũng chỉ ra rằng với sự tăng trưởng 1,6% số người trong độ tuổi lao động hiện nay, hàng năm thế giới cần có thêm khoảng 45 triệu việc làm mới. Khánh Chi (Theo Utro.ru)