(Zing) - Trận hỗn chiến xảy ra khi Bờ Biển Ngà thi đấu cùng Malawi khiến 22 người chết và 132 người bị thương.