VH- Bộ LĐ,TB&XH vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 Chương trình 130/CP (2005-2010) tại TP Đà Nẵng. Đây là Đề án tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương cùng đại diện 63 tỉnh, thành trong cả nước. Theo đó, hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Đề án và bàn thảo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài giai đoạn 2011-2015. Qua báo cáo của ngành LĐ,TB&XH các tỉnh, thành, tính đến tháng 5.2010 số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về là 3.190 trường hợp, trong đó 60% nạn nhân tự trở về, 25% được giải cứu, 15% tiếp nhận chính thức. Trong 3.190 nạn nhân trở về có 2.532 nạn nhân được hỗ trợ tâm lý, khám sức khỏe và cung cấp thông tin, chính sách hỗ trợ, có 1.037 trường hợp được nhận kinh phí hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và học nghề. Trước xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng phức tạp và đang trở thành vấn đề nóng bỏng, nhức nhối đối với toàn xã hội. Qua khảo sát điều tra của lực lượng Công an, Biên phòng, hiện nay cả nước có trên 3.600 đối tượng, trong đó có 235 đường dây với 654 đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán người, xác định 51 tuyến và 182 địa bàn trọng điểm trong nước có các đối tượng tội phạm thường xuyên hoạt động. Với mục tiêu đảm bảo 100% nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, giải cứu và 80% nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng ổn định, bền vững, Bộ LĐ,TB&XH đề nghị cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong nước; các tổ chức quốc tế nhằm nghiên cứu, trao đổi thông tin, xây dựng mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân... Trung Sáng