Trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại đã tăng nhẹ giao dịch. Họ tăng nhẹ mua và tăng khá mạnh bán ra trong đó đáng chú ý có EIB sau thời gian liên tục mua vào đã được bán ra khá mạnh.

Phiên này khối ngoại thỏa thuận chuyển nhượng 65.000 cổ phiếu VNM với giá trị là 5,54 tỷ đồng và mua ròng 200.000 cổ phiếu VIC với giá trị là 17,8 tỷ đồng Bao gồm khối lượng khớp lệnh, trong toàn phiên, khối ngoại mua vào 1.859.270 chứng khoán với giá trị là hơn 112,7 tỷ đồng. Tăng 3,63% về khối lượng và tăng 35,85% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Chiếm tỷ trọng 3,57% giao dịch toàn thị trường. Và bán ra 2.760.740 chứng khoán với giá trị là hơn 117,66 tỷ đồng. Tăng 159,75% về khối lượng và tăng 152% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Chiếm 5,30% giao dịch thị trường. Phiên hôm nay khối ngoại quay sang bán ròng khá mạnh với trên 0,9 triệu chứng khoán bán ròng tuy nhiên giá trị mua và bán vẫn cân bằng với chỉ hơn 4,93 tỷ đồng bán ròng hôm nay. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên (khớp lệnh): Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng HSG 267,500 0 267,500 EIB 0 974,310 974,310 FPT 152,420 5,570 146,850 DQC 2,000 284,010 282,010 VSH 102,100 0 102,100 TDH 1,900 276,920 275,020 BCI 80,120 0 80,120 SJS 11,630 207,730 196,100 DIG 77,260 0 77,260 LCG 5,000 188,370 183,370 VIC 61,000 0 61,000 PVF 26,340 93,790 67,450 HAG 62,970 6,000 56,970 SAM 0 66,120 66,120 HPG 52,780 1,500 51,280 DPM 40,880 104,300 63,420 TTP 50,740 0 50,740 HCM 3,020 61,500 58,480 CTD 51,870 3,000 48,870 SFI 0 47,000 47,000 Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất: Ngày KL Mua KL Bán Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 19/03/10 5,153,740 5,567,020 318,543,113 223,537,684 22/03/10 775,840 1,394,110 39,288,647 61,832,647 23/03/10 1,870,396 1,099,866 109,766,711 56,343,507 24/03/10 1,793,170 1,062,830 82,980,241 46,682,634 25/03/10 1,858,270 2,760,740 112,730,370 117,660,836 Tổng 11,451,416 11,884,566 663,309,082 506,057,308 Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại tăng giao dịch, họ giao dịch tập trung vào 2 cổ phiếu chứng khoán là BVS và KLS. Cụ thể, họ mua vào 26 mã với tổng khối lượng đạt 415.500 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 15,7 tỷ đồng. Tăng 50,54% về khối lượng và tăng 58,10% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó họ bán ra 23 mã với tổng khối lượng đạt 318.400 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 8,68 tỷ đồng. Tăng 91,23% về khối lượng và tăng 28,76% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Phiên này 2 cổ phiếu chứng khoán được khối ngoại giao dịch chủ yếu và có phần trái ngược khi BVS được mua ròng khá mạnh còn KLS lại đứng đầu danh sách bán ròng hôm nay. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên: Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng BVS 215,100 0 215,100 KLS 16,400 208,000 191,600 SDP 31,900 0 31,900 VSP 0 39,900 39,900 PVX 28,500 0 28,500 PVA 0 30,900 30,900 VCG 27,000 0 27,000 HPC 0 6,000 6,000 PVS 24,700 0 24,700 GGG 0 4,000 4,000 Giao dịch cổ phiếu của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất: Ngày KLGD (mua) KLGD (bán) Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 19/03/10 983,100 268,500 27,768,160 9,743,380 22/03/10 275,200 79,300 9,631,630 1,872,780 23/03/10 299,300 203,000 15,431,100 5,651,980 24/03/10 276,000 166,500 9,970,360 6,743,430 25/03/10 415,500 318,400 15,763,090 8,682,560 Tổng 2,249,100 1,035,700 78,564,340 32,694,130