ND - Tại SEA Games 25 tổ chức ở Lào, số lượng các môn thể thao tham dự giảm xuống còn 25 môn thay vì 43 môn tại SEA Games 24.