Máy tính cá nhân có thể sẽ không còn xuất hiện trên bàn làm việc vào năm 2033. Nhưng với công nghệ số hiện diện khắp nơi - cả trong cơ thể bạn, điện toán sẽ trở nên cá nhân hơn.