- Ngay từ những ngày đầu tiên của Hollywood, các ngôi sao nhí đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng bạn không nhất thiết phải là người trưởng thành mới có thể trở thành "máy hái tiền" - trong ngành công nghiệp giải trí này.